Nove tehnologije

Svako merenje je jednostavno i precizno

Inovativne tehnologije primenjene kod CONTOUR® PLUS sistema, sprečavaju pojavu nepouzdanih rezultata:

Tehnologija Bez kodiranja™

Eliminiše postupak ručnog kodiranja i netačne rezultate nastale usled grešaka u kodiranju. Rezultati studija pokazuju da 1 od 6 obolelih ne kodira ispravno svoj aparat. Pogrešno kodiran aparat može davati rezultate koji odstupaju od tačnih i do 43%.

Sivi kraj Contour® Plus test traka sadrži poseban redosled elektroda za automatsko baždarenje aparata po ubacivanju test trake u aparat.

VišePulsna (MultiPulse) Tehnologija™

Proverava svaki uzorak više puta kroz 7 pulsnih signala, što daje izuzetno precizne rezultate merenja.

Sistem Druga šansa

Contour® Plus aparat za merenje nivoa glukoze u krvi može da otkrije kada je test traka nedovoljno napunjena krvlju iz uzorka i da zatraži ponovno uvlačenje uzorka u test traku.

Sistem Druga-šansa™ pri uzorkovanju krvi omogućava ponovljeno uvlačenje uzorka krvi i zahteva da se to obavi unutar vremenskog intervala od 30 sekundi.