SISTEM ZA MERENJE NIVOA GLUKOZE U KRVI

Jednostavno, Bez kodiranja

Karakteristike


  • Bez kodiranja – zahvaljujući tehnologiji Bez kodiranja smanjuje se broj koraka i izbegavaju netačni rezultati zbog pogrešnog kodiranja.
  • Bez interakcija – sa drugim šećerima i supstancama prisutnim u uzorku krvi koje mogu uzrokovati lažno povišene ili snižene rezultate.
  • Mali uzorak krvi – 0.6 μL sa detekcijom nedovoljnog uzorka i kratko vreme merenja 8 sekundi.
  • Mogućnost uzimanja uzorka sa alternativnih mesta.
  • Mogućnost prenosa podataka sa aparata na računar, obrade i tabelarnog, grafičkog prikaza podataka.

Contour TS aparat poseduje tehnologiju za automatsku zaštitu preciznosti koja Vam omogućava jednostavno i tačno testiranje.

Za razliku od većine uređaja za određivanje šećera u krvi, Contour TS aparat poseduje tehnologiju koja eliminiše greške koje mogu nastati usled pogrešnog kodiranja aparata i usled prisustva različitih supstanci u uzorku krvi.

Tehnologija Bez kodiranja eliminiše postupak ručnog kodiranja pri korišćenju svake nove kutije test traka (ručno unošenje koda, kodnog čipa ili kodne trake) što može dovesti do netačnih rezultata merenja.

Podrška


Na raspolaganju Vam je naš korisnički servis

Pomoći ćemo Vam da podesite Vaše aparate, pojasnićemo način upotrebe, izvršiti kontrolu rada aparata i rešiti sve Vaše reklamacije u najkraćem vremenskom periodu.

U želji da Vam omogućimo da što lakše stupite u kontakt sa nama, nudimo Vam više mogućnosti da nas kontaktirate na način na koji Vam najviše odgovara:

  • Pozivanjem na telefon 011/308 72 14
  • Slanjem mejla na office@medinic-b.com
  • Dolaskom u naše prostorije u Radivoja Koraća 4-6,
    gde ćete dobiti kompletnu pomoć.

Tehnologija BEZ KODIRANJAVi i Vaš tim zdravstvenih radnika se oslanjate na rezultate merenja šećera u krvi dobijene na aparatima za merenje šećera u krvi. Kada je u pitanju merenje šećera u krvi, ključno je dobiti tačne rezultate.

Što je manje koraka potrebno da se postignu tačni rezultati, tim bolje.

Tehnologija Bez kodiranja™ (No coding™) osigurava automatsko postavljanje ispravnog koda prilikom umetanja svake test trake. Tako se smanjuje broj potrebnih radnji i izbegava mogućnost dobijanja netačnog rezultata merenja zbog pogrešnog kodiranja. Za razliku od aparata koji zahtevaju ručno kodiranje za postizanje tačnih rezultata merenja, Contour aparati za merenje šećera u krvi koriste tehnologiju Bez Kodiranja™ (No Coding™).