Istorija Contour aparata

Početak razvoja Contour aparata vezuje se za 1941. godinu kada je ova kompanija, tada pod nazivom Miles Laboratories, dovela do revolucionarnog otkrića u okviru dijagnostike, izbacivši na tržište Clinitest prve tablete za testiranje i detekciju glukoze u mokraći.Obrada uzorka bila je komplikovana: urin u epruveti trebalo je prokuvati na plamenu, a glikozurija se procenjivala poređenjem dobijene boje s priloženom paletom boja.

Dalji korak u praćenju glikozurije učinjen je 1964. godine stavljanjem na tržište Dextrostix test traka za merenje glukoze u kapilarnoj krvi. Time je postupak značajno pojednostavljen, čime je omogućeno milionima ljudi da u kućnim uslovima, na veoma lak način, izvrše kontrolu glukoze u krvi.

Do prave promene u praćenju i regulaciji dijabetesa došlo je 1969. godine izradom prvog prenosnog instrumenta za merenje glukoze u kapilarnoj krvi. Bio je to Ames Glucometer

Usledio je niz modela koji su iz generacije u generaciju postajali sve jednostavniji, tačniji i praktičniji.

Saznajte više o inovacijama Contour aparata kroz istoriju. Skrolujte listu sa desne strane.

2013
CONTOUR® PLUS

Aparat sa inovativnom MultiPulsnom tehnologijom za veću preciznost prilikom merenja i dva nivoa funkcionisanja.
2008
CONTOUR® LINK

Sistem sa bežičnim prenosom podataka. Podaci se prenose na kompatibilne Medtronikove aparate.
2007
CONTOUR® TS

Aparat za merenje glukoze u krvi sa tehnologijom Bez kodiranja za jednostavno, precizno testiranje.
2006
CONTOUR®

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi sa pojedinačnim test trakama, tehnologijom Bez kodiranja i odsustvom interakcija sa maltozom.
2006
BREEZETM

Prvi aparat sa trakama pakovanim u obliku diska, tehnologijom bez kodiranja i odsustvom interakcija sa maltozom.
2003
ASCENSIA CONTOUR®

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi sa pojedinačnim test trakama i tehnologijom Bez kodiranja.
2003
ASCENSIA BREEZETM

Ergonomski dizajniran aparat za merenje glukoze u krvi sa trakama pakovanim u obliku diska.
1997
ASCENSIA BREEZETM

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi sa test trakama pakovanim u obliku diska i tehnologijom Bez kodiranja.

1997
MICROLETTM VACULANCETM

Prvi lancetar dizajniran za testiranje na alternativnim mestima.
1993
GLUCOMETERTM ELITE

Prvi aparat kod koga test traka usisava uzorak i kod koga je potreban mali uzorak krvi (3μl).
1987
GLUCOFACTSTM

Prva aplikazija za analizu podataka u ordinaciji lekara na PC.
1986
GLUCOMETERTM M

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi sa mogućnošću povezivanja sa računarom.
1985
GLUCOMETERTM II

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi sa memorijom.
1981
GLUCOMETERTM

Prvi aparat za merenje glukoze u krvi namenjen za ličnu upotrebu.
1969
AMES® REFLECTANCE METER

Prvi portabilni aparat za merenje glukoze u kapilarnoj krvi.