Nove tehnologije

Svako merenje je jednostavno i precizno
Jedinstvene tehnologije primenjene kod CONTOUR™ PLUS sistema obezbeđuju Vama i Vašim pacijentima veću pouzdanost u preciznost rezultata merenja vrednosti glukoze u krvi.
Potencijalni netačni rezultati nastali usled grešaka pri kodiranju aparata eliminišu se automatskim baždarenjem aparata prilikom ubacivanja test trake u aparat; automatska korekcija uticaja hematokrita, unapređeni algoritam u kombinaciji sa VišePulsnom (MultiPulse) tehnologijom pružaju preciznost pri merenju u širokom rasponu vrednosti hematokrita od 0 do 70% i u prisustvu mnogih supstanci koje mogu da ometaju pravilan rad aparata za merenje glukoze u krvi (npr. mokraćna kiselina, maltoza, paracetamol, vitamin C). Sistem Druga Šansa omogućava ponovljeno uvlačenje uzorka krvi u istu test traku unutar 30 sekundi, čime se smanjuju troškovi samokontrole pacijenata.

Bez kodiranja

Tehnologija „Bez kodiranja“
  • Sivi kraj test trake sadrži poseban redosled elektroda za automatsko baždarenje aparata po ubacivanju test trake.
  • Eliminiše postupak ručnog kodiranja i netačne rezultate nastale usled grešaka u kodiranju. Rezultati studija pokazuju da 1 od 6 obolelih ne kodira ispravno svoj aparat. Pogrešno kodiran aparat može davati rezultate koji odstupaju od tačnih i do 43%.
Tehnologija BEZ KODIRANJA

Bez interakcija

Merenje se obavlja FAD-GDH enzimom visoko selektivnim za glukozu
  • Nema interakcija sa maltozom i galaktozom. Maltoza i galaktoza u uzorku krvi mogu uzrokovati očitavanje lažno visokih vrednosti šećera u krvi.
  • Automatski vrši korekciju uticaja redukujućih supstanci. Redukujuće supstance koje se prirodno nalaze u krvi ili supstance prisutne zbog primenjene terapije mogu ometati proces prenosa elektrona i uzrokovati očitavanje lažno visokih vrednosti šećera u krvi. Najpoznatije redukujuće supstance su mokraćna kiselina, bilirubin, Vitamin C, paracetamol.

Tehnologija VišePulseva i Sistem DrugaŠansa

Nove tehnologije

VišePulsna (MultiPulse) Tehnologija™

Proverava svaki uzorak više puta kroz 7 pulsnih signala, što daje izuzetno precizne rezultate merenja.

Sistem Druga šansa

Contour™ Plus aparat za merenje nivoa glukoze u krvi može da otkrije kada je test traka nedovoljno napunjena krvlju iz uzorka i da zatraži ponovno uvlačenje uzorka u test traku.

Sistem Druga-šansa™ pri uzorkovanju krvi omogućava ponovljeno uvlačenje uzorka krvi i zahteva da se to obavi unutar vremenskog intervala od 30 sekundi.