Osnove dijabetesa


U prvom trenutku može se učiniti da je količina informacija u vezi dijabetesa velika, teško razumljiva i nemoguća za zapamtiti. Namera nam je da Vam na ovom mestu, kroz više oblasti, na jednostavan način približimo i pojasnimo kako samo oboljenje, tako i osnovna pravila kojih biste se trebali pridržavati kako biste osigurali dobru regulaciju šećera u krvi.


1. Diabetes mellitus – Šećerna bolest
Diabetes mellitus Nesposobnost organizma da reguliše nivo šećera u krvi (glukoze) naziva se šećerna bolest ili diabetes mellitus. Glukoza (šećer u krvi) našem organizmu služi kao osnovni izvor energije. Bez nje ne bismo mogli raditi, misliti, rasti, kretati se.

Kada jedete, hrana se vari i razlaže se do glukoze, koja se krvotokom raznosi do delova tela gde je potrebna. Glukoza u ćelije, najmanje delove našeg organizma, ulazi pomoću insulina – hormona kojeg proizvodi gušterača (pankreas). Insulin se vezuje za odgovarajuće receptore i poput ključa otvara vrata i unosi glukozu u ćelije. U ćelijama se od unesene glukoze proizvodi energija...

Diabetes mellitus Pogledajte više o ovoj temi

2. Tipovi Dijabetes mellitusa
Razlikuje se više tipova dijabetesa. Najčešće se srećemo sa:

  • Tip I
  • Tip 2
  • Gestacijski dijabetes
  • Predijabetes
  • Sekundarni dijabetes


Uzroci nastanka dijabetesa su složeni i nisu još uvek u potpunosti poznati. Faktori rizika uključuju nasleđe, povećanu telesnu težinu, fizičku neaktivnost, godine života i sredinu u kojoj se živi...

Diabetes mellitus Pogledajte više o ovoj temi

3. Hipo i Hiperglikemija
Nivo šećera u krvi je regulisan pomoću hormona insulina i glukagona.

Oba luči pankreas kao reakciju na potrebe organizma za šećerom – ukoliko šećera u krvi ima u većoj količini lučiće se insulin, ako ga ima manje lučiće se glukagon koji će iz skladišta u organizmu šećer staviti na raspolaganje svim ćelijama organizma.

U dijabetesu ovaj genijalni sistem ne funkcioniše kako treba, zbog čega se mogu javiti stanja u kojima vrednosti šećera u krvi bivaju jako niske ili jako visoke.

Ona su poznata pod nazivima hipo i hiper glikemija...

Diabetes mellitus Pogledajte više o ovoj temi

Gde mogu da kupim Contour aparat?
Saznajte više


Ne možete da nađete test trake za Vaš Contour aparat?
Saznajte više