Provera tačnosti


Poređenje rezultata šećera u krvi

Uporedili ste vrednosti šećera dobijene na glukometru i u laboratoriji. Rezultati se razlikuju i niste sigurni šta nije u redu, te koliko se možete osloniti na rezultate koje dobijate merenjem kod kuće. Cilj nam je na ovim stranama razjasniti moguće uzroke različitih vrednosti i upozoriti na greške koje možete napraviti u merenju i prilikom upoređivanja s drugim instrumentima, rezultatima ili metodama.


1. Ponavljanje merenja istim glukometrom kod iste osobe
U ovim situacijama nekoliko činjenica treba imati na umu prilikom tumačenja rezultata.

1. Način dobijanja uzorka – kapljice krvi
Način dobijanja kapljice krvi za merenje nivoa šećera u krvi je vrlo bitan za tačnost rezultata. Navodimo primer: Uzeli ste uzorak krvi i izmerili vrednost šećera. Ponovo ste stisnuli prst kako biste dobili još jednu kapljicu krvi za novo merenje i dobili ste bitno različite rezultate.

2. Ponovljivost merenja
Čak i kad biste imali identičan uzorak krvi, vrlo je verovatno da biste dobili nešto različite rezultate. Kada 10 puta pravite isti kolač, svaki put će biti malo drugačiji. Analizatori koji se koriste u laboratorijama moraju da ispunjavaju strogo definisane standarde za većinu parametara potrebnih za dobijanje tačnih rezultata i dopuštena su im vrlo mala odstupanja.

3. Promenljivost nivoa šećera u krvi
Merite nekoliko puta, i to tako da se svaki put ubodete iznova. Osim mogućih odstupanja iz primera 2, ne treba zanemariti činjenicu da u stvarnosti, vrednosti šećera u krvi mogu vrlo brzo rasti ili padati.

Osnovni pojmovi u vezi ishrane Pogledajte više o ovoj temi

2. Poređenje sa drugim glukometrima
Dva aparata, čak i kada su istog tipa, istog proizvođača ne moraju svaki put dati iste rezultate.

Trenuni svetski standardi za glukometre dopuštaju odstupanje rezultata do ±20%.

Zamislite da na jednom glukometru dobijate 10% više vrednosti, a na drugom 10% niže.

Iako su oba merenja unutar dopuštenih granica, rezultat na prvom glukometru je preko 20% viši od onog na drugom.

Verovatno ćete na temelju dobijenih rezultata zaključiti da jedan od glukometara nije ispravan, što ne mora biti tačno.

Zato poređenje rezultata dva glukometara nije preporučljiva.

Ako to ipak činite najbolje što možete da uradite je da merenje vršite u isto vreme korišćenjem uzorka krvi iz dva različita prsta.

Ako dobijete bitno različite podatke, preporučljivo je oba glukometra proveriti kod proizvođača ili u laboratoriji.

3. Poređenje sa laboratorijom
Ispravnost glukometra može se proveriti poređenjem vrednosti šećera u krvi dobijene na glukometru sa vrednostima šećera u krvi dobijene u laboratoriji.

Pri tome je potrebno uzeti u obzir nekoliko činjenica koje utiču na tumačenje rezultata.

1. Vreme.
Potrebno je uraditi merenje šećera u krvi glukometrom istovremeno s davanjem uzorka krvi u laboratoriji. Imajte na umu da je koncentracija šećera u krvi promenjiva i da zavisi od trenutka uzimanja uzorka za analizu.

2. Vrsta uzorka.
Vrednost šećera izmerena u kapilarnoj krvi uobičajeno je do 10% viša od vrednosti izmerene u venskoj krvi. Zbog toga je bitno upoređivati iste uzorke. Idealno bi bilo da se kada laboratorija određuje vrednost šećera iz kapilarne krvi iz iste kapi krvi odredi merenje vrednosti glukometrom, čija se tačnost ispituje.

3. Kombinacija uzroka
Izmerite li šećer u krvi, kod kuće na svom glukometru, te odete u laboratoriju i 45 minuta kasnije date uzorak krvi, imaćete kombinaciju svih uzroka koji mogu uticati na dobijanje neobičnih rezultata. Takvi se rezultati nikako ne mogu upoređivati.

4. Najčešći razlozi netačnih merenja
Ako ste dobili neobičan rezultat merenja, potrebno je utvrditi radi li se o odstupanju i koji je uzrok. Najčešći razlog netačnog rezultata je greška u postupku prilikom korišćenja glukometra.Stoga proanalizirajte sve elemente koji su mogli dovesti do greške u merenju, koje opisujemo u nastavku.

TEST SENZORI
Da li test trakama istekao rok trajanja?

Da li ste test trake čuvali prema preporukama iz uputstva?

POSTUPAK
Da li ste kodirali glukometar?

Da li ste oprali ruke?

Da li ste izvršili dezinfekciju ubodnog mesta alkoholom?

Da li ste obrisali prvu kap?

Da li je kapljica krvi bila premala?

Da li ste istiskivali kapljicu krvi?

Masti Pogledajte više o ovoj temi
Gde mogu da kupim Contour aparat?
Saznajte više


Ne možete da nađete test trake za Vaš Contour aparat?
Saznajte više