2. Oktobar 2023.

Proverite da li kod Vas postoji rizik od razvoja dijabetesa tip 2?

Odgovorite na par jednostavnih pitanja i saznajte da li ste u riziku od dijabetesa

Prema australijskom upitniku za procenu rizika od dijabetesa tipa 2 (AUSDRISK) https://www.diabetesaustralia.com.au/risk-calculator/
Napomena: rezultati testa mogu biti netačni ukoliko ste trudni i/ili imate manje od 25 godina ukoliko ste trudnica, prikaz rizika može biti netačan.

Pitanje 1 od 9