2. Oktobar 2023.

Kako Vi kontrolišete dijabetes?

Kako Vi kontrolišete dijabetes

Život sa dijabetesom podrazumeva prilagođavanje na novu stvarnost i promenu starih navika.

Merenje nivoa glukoze je zahtevno i mora biti prilagođeno svim prilikima, radnom danu, prazniku ili danu pod stresom. Bitno je da shvatite koliko je važno i korisno redovno merenje i praćenje tih vrednosti za vašu zdravstvenu dobrobit. Važno je napomenuti da se ciljevi i učestalost merenja mogu razlikovati u zavisnosti od tipa dijabetesa, stepena težine bolesti i individualnih faktora rizika.

Vaš lekar će vam dati savete koje treba da pratite, ali na vama je da se angažujete i preuzmete odgovornost za svoje zdravlje.

Ključ za unapređenje vašeg života leži u usvajanju novih obrasaca ponašanja, kao što su redovno vežbanje, zdrava ishrana i odricanje od štetnih navika poput pušenja. Čak i male promene u svakodnevnoj rutini mogu značajno poboljšati vaš kvalitet života.

Beležite sve bitne podatke, uključujući rezultate merenja, tipove obroka, nivoe fizičke aktivnosti i vaše subjektivno stanje. Da li ste se osećali puni energije ili ste bili iscrpljeni? Da li je taj dan bio stresan? Sve ove informacije će vam pomoći da bolje razumete kako različite aktivnosti utiču na nivo glukoze u krvi.

Koristeći aplikaciju Contour®Diabetes na svom pametnom telefonu, možete olakšati praćenje svih ovih podataka. Unesite rezultate merenja, podatke o obrocima i aktivnostima i sve što smatrate važnim. Nakon obrade, ove podatke možete koristiti zajedno sa svojim lekarom kod donošenja odluke o svojoj terapiji i načinu života.

Ako ste skloni tradicionalnom načinu vođenja dnevnika, koristite Contour®Diabetes dnevnik za ručno beleženje vrednosti glukoze u krvi, aktivnosti i obroka. Iako je ovo možda malo više posla, doslednost i pažljivo vođenje evidencije su ključni faktori bez obzira na to koji način izaberete.

Nakon nekoliko nedelja posvećenog praćenja, naučićete kako vaša ishrana, nivo fizičke aktivnosti, tempo života i druge okolnosti utiču na nivo glukoze u krvi. Ovo znanje će vam pomoći da bolje upravljate svojim dijabetesom.

Sve što je potrebno je nekoliko minuta posle svakog merenja, ali će rezultati biti od neprocenjive vrednosti za vaše zdravlje.