Zašto CONTOUR® aparati?

Posvećeni smo proizvodnji aparata koji su dokazano precizni, obezbeđujući osobama sa dijabetesom preciznije informacije kako bi pomogli u donošenju boljih odluka

Preciznije informacije daju bolje odluke

Jedinstvene tehnologije primenjene kod CONTOUR® sistema obezbeđuju vam veću pouzdanost u preciznost rezultata merenja vrednosti glukoze u krvi. Potencijalno netačni rezultati nastali usled grešaka pri kodiranju aparata eliminišu se automatskim baždarenjem aparata prilikom ubacivanja test trake u aparat. Automatska korekcija uticaja hematokrita, unapređeni algoritam u kombinaciji sa VišePulsnom® (MultiPulse) tehnologijom pružaju preciznost pri merenju u širokom rasponu vrednosti hematokrita od 0 do 70% i u prisustvu mnogih supstanci koje mogu da ometaju pravilan rad aparata za merenje glukoze u krvi (npr. mokraćna kiselina, maltoza, paracetamol, vitamin C). Sistem DrugaŠansa (Second-Chance®) omogućava ponovljeno uvlačenje uzorka krvi u istu test traku, čime se smanjuju troškovi samokontrole.

Merenje kakvo vam odgovara

some alt

CONTOUR® aparati koriste sistem dopune senzora DrugaŠansa (Second-Chance®) koja poziva korisnika da dopuni test traku ako je prvi pokušaj bio neuspešan, odnosno ako uzorak nije dovoljan za uspešno merenje.

Saznaj više

some alt

Pomoću svetlosnih oznaka jedinstvena funkcija Signalnih lampica ciljnih vrednosti (smartLIGHT) jasno identifikuje rezultat koji je iznad, unutar ili ispod vašeg ciljnog opsega.

Saznaj više

some alt

Tehnologija „Bez kodiranja“®

Sivi kraj test trake sadrži poseban redosled elektroda za automatsko baždarenje aparata po ubacivanju test trake.

Eliminiše postupak ručnog kodiranja i netačne rezultate nastale usled grešaka u kodiranju. Rezultati studija pokazuju da 1 od 6 obolelih ne kodira ispravno svoj aparat. Pogrešno kodiran aparat može davati rezultate koji odstupaju od tačnih i do 43%.

some alt

Verujte visokoj preciznosti CONTOUR® sistema koja će vam pomoći da donesete bolje odluke u samokontorli dijabetesa.1,2

CONTOUR®PLUS aparati prevazilaze minimalne zahteve za tačnost standarda ISO 15197:2013.3

some alt

Kapilarno uvlačenje krvi - „Sip-in“®

Poboljšali smo naše test trake i tako vam obezbedili što lakše i jednostavnjie merenje nivoa glukoze u krvi. Našim CONTOUR® aparatima je potrebno samo 0,6 µl krvi za uspešno merenje.

Kratko vreme merenja

Potrebno samo 5 sekundi od uvlačenja uzorka u test traku do prikaza rezultata merenja na displeju aparata.

CONTOUR®PLUS aparati prikazuju izmerene vrednosti glukoze u uobičajenim jedinicama koje se koriste u našoj zemlji (mmol/L).

*95% izmerenih vrednosti glukoze treba da se nađe u interval od ±0,83 mmol/L (±15 mg/dL) prosečnih izmerenih vrednosti referentne procedure merenja pri koncentracijama glukoze <5,55 mmol/L (<100 mg/dL) ili unutar ±15% pri koncentracijama glukoze ≥5,55 mmol/L (≥100 mg/dL). 99% pojedinačnih izmerenih vrednosti glukoze treba da se nađe u zoni A i B mreže konsenzusnih grešaka (CEG) za dijabetes tipa 1.3

1. Bailey TS. J Diabetes Sci Technol 2017 Jul;11(4):736-743.
2. SInternational Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems - requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.

Kupi sad