Zašto Druga Šansa (Second-Chance®)?

Jedna test traka, dve šanse

  • Druga Šansa (Second-Chance®) uzorkovanje je karakteristika jedinstvena za CONTOUR® aparate i test trake. Omogućava vam da dopunite test traku krvlju kada prvi put nije bio uspešan.

Ponekad nam je svima potrebna druga šansa

some altsome alt

Aparat jasno stavlja do znanja da uzorak nije dovoljan

Ako vaš CONTOUR® aparat nije mogao da izvrši merenje zbog nedovoljnog uzorka, dvaput će se oglasiti zvučnim signalom i na ekranu prikazati simbol „Dodajte još krvi da bi se nastavilo merenje“. Imate oko 30 sekundi (kod Contour®Plus aparata), odnosno 60 sekundi (Contour®Plus One i Elite aparata) da usisate još krvi u istu test traku.

some alt

Pomaže vam da smanjite broj rashodovanih test traka1

Zahvaljujući funkciji uzorkovanja Druga Šansa (Second-Chance®) nema ponovnog bockanja prsta i nema rashodovanja test traka.

Prema procenama zdravstvenih radnika i osoba sa dijabetesom, u proseku, pacijenti rashoduju oko 8 traka mesečno zbog problema prilikom uzimanja uzorka krvi.1 Što iznosi oko 100 test traka godišnje.1

Problemi prilikom uzorkovanja su vodeći uzrok rashodovanja test traka.

some alt

Ponovno bockanje

Ponovno bockanje prsta da bi se ponovilo merenje, posle neuspeha prvoga, osobe sa dijabetesom doživljavaju lošije, nego činjenicu da treba da potroše još jednu test traku.1

some alt

Češće se koristi u kritičnim situacijama

Ispitivanja pokazuju da se uzorkovanje Druga Šansa (Second-Chance®) češće koristilo u kritičnim situacijama (kada su rezultati merenja nivoa glukoze u krvi <3,9mg/dL)†1,4

Uzorkovanje Druga Šansa (Second-Chance®) koristi 30% osoba koje ne koriste insulin i 41% osoba koje koriste insulin.†4

some alt

Precizni rezultati

Rezultati merenja nakon iskorišćene Druga Šansa (Second-Chance®) su jednako precizni kao i rezultati dobijeni merenjem bez dopune uzorka.

some alt

Prvi izbor

93% anketiranih osoba sa dijabetesom radije bira aparate koji imaju funkciju uzorkovanja Druga Šansa (Second-Chance®) u odnosu na aparate koji nemaju ovu funkciju.3

*Zdravstveni radnici su procenili prosečnu potrošnju traka i ukazuju na potencijalnu korist od funkcije uzorkovanja Druga šansa (Second-Chance®). Podaci i citati prikupljeni putem onlajn ankete 400 zdravstvenih radnika i pacijenata sa dijabetesom u SAD, Kanadi, Nemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

1. Richardson J et al. Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing. Poster presented at the virtual 20th Annual Diabetes Technology Meeting (DTM). 12 November 2020.
2. Onlajn istraživanje tržišta Ascensia Diabetes Care, Hall & Partners, sprovedeno u aprilu/maju 2015.
3. Ascensia Diabetes Care. Data on File. Clinical Study GCA-PRO-2018-006-01 - Lightning NEXT – Statistical Report PWD Subjects.

Kupi sad