Zašto signalne lampice (SmarLIGHT®)?

Zvezda vodilja

Funkcija Signalne lampice ciljnih vrednosti (smartLIGHT®) vam odmah pruža povratnu informaciju o rezultatu merenja i pomaže vam da protumačite dobijene rezultat.I bi svetlost.

some alt

Informacija odmah dostupna

Povratna informacija odmah dostupna, što vam pomaže da blagovremeno protumačite dobijeni razultat. Odmah po završenom merenju, istovremeno na displeju aparata pojaviće se rezultat merenja i port za ulaz test trake na aparatu će zasvetleti odgovarajućom bojom.

Rasponi ciljnih vrednosti se mogu personalizovati jednostavnim podešavanjima direktno u aparatu i/ili preko CONTOUR DIABETES® aplikacije sa kojom je aparat uparen.

Lakše razumevanje rezultata merenja

Jedinstvena funkcija Signalne lampice ciljnih vrednosti (smartLIGHT®) koristi boje za koje se smatra da mogu da obezbede sigurnost pacijentu izbegavajući zabunu i povećavajući efikasnost.2,3 96% osoba sa dijabetesom smatra da je aparat sa crvenim, zelenim i žutim signalnim lampicama jednostavan za razumevanje*1

Ne koriste svi aparati ove boje. Neadekvatan izbor boja može potencijalno da dovede do pogrešne interpretacije vrednosti glukoze baziran na pogrešno protumačenim simbolima.

some alt

79.4% anketiranih lekara i medicinksih sestara veruju da je svetlosni signal najbolji način* da se prikaže da li su dobijeni rezultati merenja nivoa glukoze u krvi ispod, unutar ili iznad ciljnih vrednosti.4

Dosledno

Iste boje i isti princip označavanja bojama se koristi u svim našim rešenjima - i na aparatu i u aplikaciji i u softveru.

Dosledne oznake u boji čine razumevanje rezultata jednostavnijim i bržim.4

some alt

*Klinička studija je uključivala 326 učesnika.

1. Smartson online survey, Sweden 2017. 352 respondents: People with type 1 and type 2 diabetes, over 18 years old, who tested at least 4-7 times a day. Participants received free meter and tests strips. Survey funded by Ascensia Diabetes Care.
2. Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018;12:1211–1219.
3. Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:841–848.
4. Market Research. Ascensia Diabetes Care. Hamilton online survey in Spain (192 HCPs). Conducted in September–November 2017

Kupi sad